Besøg dit lokale hørecenter Svendborg og få en snak om høreapparater

Det er aldrig nogen fest at miste en af sine sanser. Selv om vi nok forbinder synet med den vigtigste af vore sanser, vil mennsker, som har mistet hørelsen, lugtesansen eller smagssansen hurtigt skrive under på, at de hver især kan være svære at undvære. Især hørelsen bruger vi til mere, end vi umiddelbart lægger mærke til i hverdagen. En god hørelse forsyner os med informationer om omgivelserne, som synet ikke fanger. Med hørelsen får vi rumlige oplevelser af verden. Synet er nok vort vigtigste hjælpemiddel, men er for eksempel ikke meget værd i mørke, eller til at opfatte ting, som sker bag ved os.

Pas godt på din sunde hørelse, mens du har den

Selv om vi ikke altid forstår at sætte pris på hørelsen til hverdag, kan de fleste mennesker med helt eller delvist høretab hurtigt bekræfte, at det burde vi nok. Når først hørelsen er forsvundet, kommer den ikke tilbage – og så er det for sent at begynde at værdsætte den. Derfor er det vigtigt, at du, allerede i dine yngre år, gør en aktiv indsats for at beskytte hørelsen. Lige som du beskytter dine øjne med solbriller eller beskyttelsesbiller, bør du beskytte ørene mod ekstreme påvirkninger, enten med ørepropper eller eksterne høreværn. På den måde kan du holde høreskader – og deraf følgende høretab – fra livet så længe som muligt.

Er skaden sket? Få et moderne høreapparat

Har du allerede mistet din hørelse eller dele heraf, kan du genskabe den ved hjælp af et høreapparat. Uanset om dit høretab er aldersrelateret, eller er forårsaget af skader på øret eller kraniet, vil et høreapparat kunne hjælpe dig til at få din hørelse tilbage. Moderne høreapparater er langt mindre klodsede og ubehagelige at have på end de høreapparater, der fandtes for blot ti år siden. Læs mere om høreapparater på https://www.audika.dk/hoerecentre/Fyn/Audika-Svendborg